Közgyűlési határozatok

Egyesületünk 2016. február 14-én megtartott évi rendes Közgyűlésén az alábbi döntések, határozatok születtek:

A Közgyűlés a 2016-os költségvetés elfogadásával támogatta a horgásztóra vezető út aszfaltozásának folytatását, további 850m hosszan. Ezzel kapcsolatosan a Közgyűlés – az éves engedély árán felül – tagonként (rendes és pártoló tagok egyaránt) 15.000,- Ft befizetést szavazott meg. Az aszfaltozási hozzájárulást az éves engedély kiváltásakor kérjük befizetni. A Közgyűlés határozatképes volt.

 1/2016. (02.14.) Kgy. Határozat:

A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése elfogadta az elnökség 2015. évre vonatkozó szakmai beszámolóját.

 2/2016. (02.14.) Kgy. Határozat:

 A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta az Egyesület gazdálkodására vonatkozóan, az elnökség által előterjesztett 2015. gazdasági évre vonatkozó pénzügyi mérleget.

 3/2016. (02.14.) Kgy. Határozat:

A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése úgy döntött, hogy az Egyesület céljai közé felveszi az alábbiakat:

„A horgásztó, valamint Tarján és környezete természeti és egyéb értékeinek megőrzése, bemutatása, megismertetése, a táj turisztikai vonzerejének növelése”

A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése döntött arról, hogy a jelenleg érvényben lévő Alapszabályát a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség jelzésének és az egyéb javaslatoknak megfelelően módosítja és egyúttal elfogadja az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.

 4/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

 A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése megbízta Fülöp István elnököt, azzal hogy az alapítók nevében és képviseletében eljárva, kérje az Egyesület adataiban történt változás nyilvántartásba vételét a Tatabányai Törvényszéktől. Fülöp István elnök egyúttal megbízza Dr. Elek László ügyvédet (2890 Tata, Ady Endre utca 1. 2/4.) azzal, hogy a Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlésén hozott határozatok, a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt megszerkessze, ellenjegyezze, a módosításnak megfelelően az Egyesületet a bírósági nyilvántartásba vétel során a Tatabányai Törvényszék előtt teljes jogkörben képviselje.

5/2016. (02.14.) Kgy. Határozat:

 A Sporthorgász Egyesület Tarján Közgyűlése döntött arról, hogy a 2016. évre vonatkozó tagdíjak mértékét a 2015. évben meghatározott szinten tartja. A 2016. évi tagdíj megegyezik a 2015. évi tagdíjjal.

 6/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

 A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta az elnökség által előterjesztett 2016. gazdasági évre vonatkozó pénzügyi mérleget.

 7/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta, hogy 15.000,- forint tagdíj ellenében etetőhajó használható. A rendelkezés a 2016-os évre érvényes.

 8/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elutasította, hogy a kifogható és megtartható harcsa legnagyobb mérete 20 kg lehet, azaz nincs felső súlykorlát a harcsára.

9/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elutasította, hogy az őszi csukatelepítéstől a következő év március 31-ig csukatilalom legyen bevezetve, azaz a csuka egész évben horgászható.

10/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta, hogy a kifogható és megtartható csuka legnagyobb mérete 3 kg lehet.

11/2016. (02.14.) Kgy. Határozat

A Sporthorgász Egyesület Tarján közgyűlése elfogadta, hogy a kifogható és megtartható süllő legnagyobb mérete 3 kg lehet.