Pályázati nyertesség

Örömmel értesítjük a tisztelt tagságot, hogy egyesületünk sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. évre meghirdetett „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.” című pályázatára. A nyertes pályázatunk eredményeként egyesületünk 460.000,- forint támogatásban részesült, amely összeg június folyamán meg is érkezett bankszámlánkra.

A fenti támogatási összeget működési célú kiadásokra – elsősorban haltelepítésre – fogjuk elkölteni.

Horgászüdvözlettel:

ELNÖKSÉG