Téli őrség 2021-2022

Az idei téli szezonban is november 19. és március 15. között minden 18. életévét betöltött horgászunknak, egyesületi tagunknak 24 órás ügyeletet/őrséget kell teljesítenie az Egyesület Kőházában. A téli őrség célja az egyesületünk (hal)vagyonának, a tó és a műtárgyak, a környezet, valamint a tóparti ingóságok és ingatlanok védelme, az idegenek távol tartása. Őrséget egyszerre ketten biztosítanak, a váltásra naponta 17:00 órakor kerül sor a Kőháznál.

Az Egyesület elnöksége a 2021-2022 téli szezonban Varga-Csepregi Ágnest bízta meg a tó téli őrzésének szervezésével és lebonyolításával.

Az őrségre jelentkezés szeptember 27-ével indul és október 31-ével zárul. Ezt követően a honlapunkra feltöltésre kerül a nevekkel kitöltött, naptár-formátumú őrzési táblázat.

2021. október 31-ig minden horgászunk – telefonos, email-es egyeztetés alapján – kiválaszthatja a még szabad időpontok közül a számára megfelelőt, továbbá megválaszthatja azt a horgásztársat, akivel közösen teljesítik a 24 órás őrszolgálatot. Egyesületi tag választhat maga mellé társul nem egyesületi tagot is az őrségre, de egyedül nem teljesíthet senki 24 órás őrszolgálatot. A nem egyesületi tag őrszolgálatáért az Egyesület nem fizet térítést. Az egynél több alkalommal vállalt őrszolgálat lehetséges, azonban ez önkéntes szolgálatnak minősül, az Egyesület nem fizet érte térítési díjat. Az őrség időpont egyeztetése, beosztása céljából, hétfőtől-péntekig, munkanapokon 8:00 és 12:00 óra között kereshető:

Név: Varga-Csepregi Ágnes
Telefon: 06 20 8280 824
Email: teliorseg@gmail.com
Cím: Gyermelyi Kertépítő Kft. 2821 Gyermely, Virág utca 3. (a katolikus temető mellett)

Az a horgászunk, aki beíratta magát egy időpontra, többé NEM MÓDOSÍTHATJA a vállalt időpontot, köteles a beosztásnak eleget tenni. Rendkívüli helyzetben (betegség, baleset) köteles azonnal értesíteni az elnököt vagy a tógazdát és Varga-Csepregi Ágnest, hogy helyettesítéséről gondoskodjanak. Indoknak csak komoly betegséget (nem náthát), balesetet fogadunk el. Ebben az esetben is ki kell fizetnie a pótdíjat (10.000,- Ft). Amennyiben a tag az őrségen nem jelenik meg, dupla összeget (20.000,- Ft) kell fizetnie.

Az őrségben lévő tagoknak a halőrházban elhelyezett jelenléti ívet alá kell írni abban az esetben is, ha az őrség idején a saját stégén tartózkodik. Itt fel kell tüntetnie azt is, hogy mely házban található. Az ellenőreink ezt ellenőrizni fogják.

Az a horgászunk, aki nem tudja vagy nem akarja letölteni a 24 órás őrséget, lehetősége van az őrség pénzbeli megváltására. Erre 2021. október 31-ig van lehetősége. A 8.000 forintos díjat is Varga-Csepregi Ágnesnek kell kifizetni. Ebben az esetben az Egyesület gondoskodik a tag helyett az őrség ellátásáról. A 2020.02.23-i közgyűlés határozata alapján az őrség pénzbeli megváltásának díja: 2021.10.31-ig történő befizetés esetén 8.000,- forint, ezt követően 10.000,- forint. Az őrség kifizethető Varga-Csepregi Ágnesnél fenti címen készpénzben vagy postai úton (rózsaszín) postautalvánnyal vagy az Egyesület 63200250-11013879 számú bankszámlájára történő átutalással. A 2022-es horgászengedély kiváltásának egyik feltétele a rendezett téli őrség, ami vagy letöltött őrség vagy kifizetett őrség formájában teljesül.

Az a horgászunk, aki október 31-ig nem jelentkezik őrségre és nem is váltja meg az őrséget a 8.000,- Ft befizetésével, az a jövő évi engedély kiváltásakor 10.000,- forinttal többet fizet az éves engedélyéért.

A téli őrség beosztása novembertől megtekinthető lesz majd a honlapunkon is. A listán név szerint szereplő tagok mentesülnek a jövő évi horgászengedély kiváltásakor a 10.000,- forinttal emelt tagdíj megfizetése alól.

Tisztelettel:

ELNÖKSÉG