Téli őrség jelentkezés 2022-2023

Az idei téli szezonban december 1. és február 28. között minden 18. életévét betöltött horgászunknak, egyesületi tagunknak 24 órás ügyeletet/őrséget kell teljesítenie az Egyesület Kőházában. A téli őrség célja az egyesületünk (hal)vagyonának, a tó és a műtárgyak, a környezet, valamint a tóparti ingóságok és ingatlanok védelme, az idegenek távol tartása. Őrséget egyszerre ketten biztosítanak, a váltásra naponta 17:00 órakor kerül sor a Kőháznál.

Az Egyesület elnöksége a 2022-2023 téli szezonban Varga-Csepregi Ágnest bízta meg a tó téli őrzésének szervezésével és lebonyolításával.

Az őrségre jelentkezés szeptember 26-ával indul és október 31-ével zárul. Ezt követően a honlapunkra feltöltésre kerül a nevekkel kitöltött, naptár-formátumú őrzési táblázat.

2022. október 31-ig minden horgászunk – telefonos, email-es egyeztetés alapján – kiválaszthatja a még szabad időpontok közül a számára megfelelőt, továbbá megválaszthatja azt a horgásztársat, akivel közösen teljesítik a 24 órás őrszolgálatot. Egyesületi tag választhat maga mellé társul nem egyesületi tagot is az őrségre, de egyedül nem teljesíthet senki 24 órás őrszolgálatot. A nem egyesületi tag őrszolgálatáért az Egyesület nem fizet térítést. Az Egyesület tagjainak a 2022-es évtől bevezetésre kerül egy új lehetőség, miszerint aki egynél több éjszakát szeretne a tavon őrséggel tölteni (tehát a kötelességén felül vállalna őrséget), kérjük jelezze felénk az őrség időpontjának egyeztetésénél, és a jelentkezés lezárultával lesz lehetősége a fennmaradó időpontok közül választani, térítés ellenében. Az őrség időpont egyeztetése, beosztása céljából, hétfőtől-péntekig, munkanapokon 8:00 és 12:00 óra között kereshető:

Név: Varga-Csepregi Ágnes

Telefon: 06 20 8280 824

Email: teliorseg@gmail.com

Cím: Gyermelyi Kertépítő Kft. 2821 Gyermely, Virág utca 3. (a katolikus temető mellett)

Az a horgászunk, aki beíratta magát egy időpontra, többé NEM MÓDOSÍTHATJA a vállalt időpontot, köteles a beosztásnak eleget tenni. Rendkívüli helyzetben (betegség, baleset) köteles azonnal értesíteni az elnököt vagy a tógazdát és Varga-Csepregi Ágnest, hogy helyettesítéséről gondoskodjanak. Az egyesület nem vállalja, hogy lemondás esetén „beugró” őrrel helyettesíti a kieső horgászt, mely esetben olyan helyzet alakul ki, hogy a kieső őrség idejére őrizetlenné válik tavunk. Indoknak csak komoly betegséget (nem náthát), balesetet fogadunk el. Ebben az esetben is ki kell fizetnie a pótdíjat (10.000,- Ft). Amennyiben a tag az őrségen nem jelenik meg, dupla összeget (20.000,- Ft) kell fizetnie.

Az őrségben lévő tagoknak a halőrházban elhelyezett jelenléti ívet alá kell írni abban az esetben is, ha az őrség idején a saját stégén tartózkodik. Itt fel kell tüntetnie azt is, hogy mely házban található. Az ellenőreink ezt ellenőrizni fogják.

Az a horgászunk, aki nem tudja vagy nem akarja letölteni a 24 órás őrséget, lehetősége van az őrség pénzbeli megváltására. Erre 2022. október 31-ig van lehetősége. A 8.000 forintos díjat is Varga-Csepregi Ágnesnek kell kifizetni. Ebben az esetben az Egyesület gondoskodik a tag helyett az őrség ellátásáról. A 2020.02.23-i közgyűlés határozata alapján az őrség pénzbeli megváltásának díja: 2022.10.31-ig történő befizetés esetén 8.000,- forint, ezt követően 10.000,- forint. Az őrség kifizethető Varga-Csepregi Ágnesnél fenti címen készpénzben vagy postai úton (rózsaszín) postautalvánnyal vagy az Egyesület 63200250-11013879 számú bankszámlájára történő átutalással (az utalásnál kérjük feltüntetni a nevet, a horgászengedély számát, illetve beírni hogy „Téli Őrség”). A 2023-as horgászengedély kiváltásának egyik feltétele a rendezett téli őrség, ami vagy letöltött őrség vagy kifizetett őrség formájában teljesül.

Az a horgászunk, aki október 31-ig nem jelentkezik őrségre és nem is váltja meg az őrséget a 8.000,- Ft befizetésével, az a jövő évi engedély kiváltásakor 10.000,- forinttal többet fizet az éves engedélyéért.

A téli őrség beosztása novembertől megtekinthető lesz majd a honlapunkon is. A listán név szerint szereplő tagok mentesülnek a jövő évi horgászengedély kiváltásakor a 10.000,- forinttal emelt tagdíj megfizetése alól.

Tisztelettel:

ELNÖKSÉG