Közgyűlés és engedélykiadási időpontok

M E G H Í V Ó

 Tisztelt Horgásztárs!

Tisztelettel meghívom a Sporthorgász Egyesület Tarján évi rendes közgyűlésére, melyet

2016. február 14-én, vasárnap 9 órakor

 a tarjáni Művelődési Ház, Tarján, Rákóczi u. 30. szám alatti hivatalos helyiségében tartunk.

Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása;
  2. Beszámoló az Egyesület 2015. évi tevékenységéről, annak jóváhagyása;
  3. Az Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi pénzügyi beszámolójának megvitatása, elfogadása;
  4. A 2016-os tagdíjak előterjesztése és a 2016-os költségvetés ismertetése
  5. Az új Alapszabály ismertetése és elfogadása
  6. Szavazás az előterjesztett javaslatokról
  7. Bizottsági beszámolók
  8. Hozzászólások, egyebek

A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének jelenléte szükséges, ezért megjelenésére feltétlen számítunk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre ugyanitt, 2016. március 6-án 9 óra kerül sor. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A 2016. évi horgászengedélyek kiadására az Öreg Favágó kocsmájában (címe: Tarján, Móricz tér 9.) kerül sor a lenti időpontokban:

2015. december: 28. hétfő 9:00 – 11:00 óráig

2016. január 16. szombat 9:00 – 12:00 óráig

2016. január: 28. csütörtök, 18:00 – 19:30 óráig

2016. február 14. vasárnap, a Közgyűlésen

2016. február  27. szombat 9:00 – 12:00 óráig

2016. március 8. kedd 18:00 – 19:30 óráig és

2016. március 26. szombat 9:00 – 12:00 óráig.

Kelt: Tarján, 2015. december 3.

Horgászüdvözlettel:

……………………………..
Fülöp István, elnök